Modernisoinnista

ForceProofia käyttöön otettaessa keskiössä ovat yrityksesi tarpeet, sekä testauksen että analysoinnin ja tiedonhallinnan osalta.

Käyttöönoton aikana käymme yhdessä läpi sen, minkälaisia testejä haluatte tehdä ja olette tähän asti tehneet. Selvitämme mahdolliset muutokset, joita haluatte laitteisiin ja testeihin tehdä.

Tekijämme käyvät kanssanne läpi asetusarvokentät (parametrit) joita eri testeihin tarvitaan, tuloskentät, kuvaajat, ja raportit, joita haluatte ohjelmiston voivan tuottaa.

Terästestin asetusarvonäkymä
Esimerkki ForceProofiin asiakasta varten luodusta terästestin luontinäkymästä

Modernisointia varten käymme läpi myös testauslaitteenne ja sen, mitä muutoksia ja parannuksia siihen mahdollisesti haluatte modernisoinnin yhteydessä. Tässä vaiheessa voidaan tehdä myös mm. uusien anturien hankinnat.

Teille toimitettava ForceProof on yritystäsi varten tehty. Pitkälle kehittyneen teknologian avulla pystymme silti pitämään kustannukset kohtuullisina.

Kun testauslaite ja ForceProof-ohjelmisto on otettu käyttöön, voit mm.

  • luoda uusia testausprojekteja
  • ajaa testejä testausprojekteissa
  • muokata projektien asetusarvoja
  • tuottaa raportteja
  • kalibroida koneen
  • ajaa leukoja käsin ja taarata anturit
  • viedä kuvaajan tiedot Excel-tiedostoon tai SVG-kuvatiedostoon
  • rakentaa integraatioita muihin sovelluksiin ForceProofin SQLite-tietokannasta

Ks. myös ForceProof-dokumentaatio

Kuvia modernisoinneista Scanrobotin sivuilla

ForceProofin synty

ForceProofin tarina alkoi käytännöllisestä tarpeesta. Suomalaisilla markkinoilla olevat ratkaisut vetokoneille, ja yleisemmin materiaalintestauksen mittalaitteisiin olivat haastavassa tilassa.

Tarjolla oli kalliita ratkaisuja isoilta ulkomaisilta toimijoilta. Asiakkaat saivat näiltä suurilta toimijoilta lähinnä pakettiratkaisuja, ja palvelutaso oli monelle riittämätön. Suomessa oli yksi toimija ennestään, joka oli lopettanut toimintansa ja jättänyt taakseen vaihtelevasti toimivia laitteita.

Automaatioteknologia, jota oli käytössä, oli usein vanhentunutta, käsin rakennettua elektroniikkaa. Markkinoilla käytössä olevat ohjelmistot olivat monipuolisia, mutta epävakaita, eivätkä ne tukeneet testauksen työnkulkua kovinkaan hyvin.

Tähän tilanteeseen syntyi ForceProof-tuoteperhe. Päätimme ottaa käyttöön vanhan elektroniikan tilalle nykyaikaiset PLC-pohjaiset ratkaisut koneenohjaukseen. Näin asiakas ei ole riippuvainen meistä palveluntuottajana, vaan mahdollisesti rikkoontuvia osia saa vapailta markkinoilta.

Suunnittelimme myös testausohjelmiston puhtaalta pöydältä käyttäjäkeskeisen suunnittelun hengessä, yhdessä asiakkaiden kanssa. Vuodesta 2015 olemme nauttineet kypsästä ohjelmistoarkkitehtuurista, jota päin voi heittää käytännössä mitä tahansa tarpeita. ForceProof taipuu tarpeisiisi, pysyen tehokkaana ja vakaana.