ForceProof-ohjelmistoperhe

in English
ForceProof-ohjelmistoperhe: monipuolinen ja selkeä ympäristö erilaisiin materiaalintestaustarpeisiin

Klikkailtava demo suoraan selaimessasi!

Demo on englanniksi. ForceProof on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, ja tarvittaessa muillakin kielillä.
Avaa demo! (toimii parhaiten kännykkää vähän isommilla ruuduilla)


Kuvia ForceProof:sta

Lisää kuvia…

ForceProof  Testerillä materiaalien testaus on selkeää, ja sovellus opastaa käyttäjän testausprosessin läpi. Raportit syntyvät helposti ja mittausarvot voi uudelleenlaskea Analyst-työkalulla. Testausmahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset ja datan hallinta sekä varmuuskopiointi on yksinkertaista ja turvallista.

Katso myös ForceProofin oma dokumentaatio, josta löytyy myös lisää kuvia.

ForceProof Tester linjalla tapahtuvaan testaukseen ilman erityistä teknistä koulutusta

Testien ajaminen sarjana on ForceProofissa helppoa, ja sovellus opastaa käyttäjän testausprosessin läpi. Näkyvillä on kerralla vain tarvittava informaatio.

 • Ennen testiä työntekijä voi tarvittaessa täyttää testattavan kappaleen mitat, ja niitä voi muokata myös testin jälkeen virheen tapahtuessa
 • Testin jälkeen testin kulusta voi tallentaa muistiinpanot
 • Tietokanta johon testit tallennetaan, on helposti arkistoitavissa tiedostoon. Sen sisältöä voi tarkastella vaikkapa yrityksen sisäverkossa olevilta koneilta
 • Manuaalinen ja automaattinen testikuvaajien skaalaus

Testauksen parametrit ja tulosarvot on jaoteltu projekteihin. Projekteja voi vielä tarkemmin organisoida hierarkiaan tägien (kategorioiden) avulla. Projektien parametriarvoja, joita käytetään usein, voi tallentaa pohjiksi, joita on helppo ladata käyttöön tarvittaessa.

Standardinmukainen raportointi

Raportit tehdyistä testeistä syntyvät helposti – sekä yhden, että monen kappaleen raportit. ForceProofin mukana tulevat tarvittavat raporttipohjat, ja niitä voi suunnitella helposti lisää – esim. oman organisaation logo on helppo lisätä.

Tiedot voi viedä myös käyttäjän määriteltävissä olevien pohjien perusteella juuri sen muotoisiin Excel-tiedostoihin kuin on tarve.

Data voidaan viedä myös CSV-tiedostoihin.

Monipuolinen testin suunnittelu

ForceProof:lla on mahdollista toteuttaa erityyppisiä materiaalitestejä monipuolisesti; esim. monipuolisesti määriteltävissä olevat staattiset, dynaamiset ja sekvenssitestit.

Monipuoliset testausmahdollisuudet

 • Dynaaminen-, staattinen-, sekvenssitestaus
 • Veto, puristus, taivutus, kitka, hystereesi
 • Muovi, kumi, tekstiilit, langat, kartonki, teräs, jne. – toteutetaan juuri tarvitsemanne testit!

Datan hallinta

 • Varmuuskopiointi ja arkistointi
 • Integraatio ulkoisiin järjestelmiin tulosten automatisoidun CSV-viennin avulla
 • Kuvaajien pistedatan vienti taulukkolaskentasovellukseen
 • Projektien piilottaminen/poisto

ForceProof-ohjelmistokehys – työkalu uusien mittaussovellusten luomiseen

Useimmat ominaisuudet ForceProof-ohjelmistoperheessä on mukautettavissa erillisen konfiguraatiotiedoston mukaisesti asiakaskohtaisesti. MQTT-protokollan avulla voit lähettää juuri sen muotoista dataa kuin mittauslaitteesi tuottavat, ja mittauksen ohjaus sekä raportointi sujuvat helposti. Mikäli tarvitset laajempaa mukautettavuutta tai haluat käyttää ohjelmistokehystä omissa projekteissasi, ota yhteyttä soittamalla tai tällä sivulla olevalla lomakkeella!

Uudet ominaisuudet ForceProof-tuoteperheessä

Lokakuu 2023

Forceproofin versiossa 2 analystissä oli refresh-nappulat. Versioon 3 olemme tehneet ne tarpeettomiksi päivittämällä näkymän automaattisesti datan muuttuessa!

Syyskuu 2023

 • Testin pistedatan (käyrät) vienti exceliin monelle toimilaitteelle on nyt mahdollista
 • Testin pistedata sisältää nyt tarkalleen ne mittaussuureet, jotka kullakin mittauslaitteella on käytössä
 • Raportointisovellus Analyst päivittyy nyt automaattisesti uusilla tiedoilla kun testaussovellus Testerissä luodaan uusi projekti tai ajetaan uusi testi
 • Excel-viennin asetukset löytyvät ForceProof Configuren lisäksi nyt myös testausohjelma Testerin työkaluvalikosta

Kesäkuu 2023

 • Mahdollisuus asentaa ForceProof-sovellukset siten että ne eivät vaadi Windowsin ylläpitäjän oikeuksia missään tilanteessa

Tammikuu 2023

 • Vienti Excel-tiedostoon käyttäjän määrittämän pohjan perusteella monitasoisesti