ForceProof-ohjelmistoperhe

in English
Fluxitekin ForceProof-ohjelmistoperhe: monipuolinen ja selkeä ympäristö erilaisiin materiaalintestaustarpeisiin

Lisää kuvia…

ForceProof  Testerillä materiaalien testaus on selkeää, ja sovellus opastaa käyttäjän testausprosessin läpi. Raportit syntyvät helposti ja mittausarvot voi uudelleenlaskea Analyst-työkalulla. Testausmahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset ja datan hallinta sekä varmuuskopiointi on yksinkertaista ja turvallista.

Katso myös ForceProofin oma dokumentaatio, josta löytyy myös lisää kuvia.

ForceProof Tester linjalla tapahtuvaan testaukseen ilman erityistä teknistä koulutusta

Testien ajaminen sarjana on ForceProofissa helppoa, ja sovellus opastaa käyttäjän testausprosessin läpi. Näkyvillä on kerralla vain tarvittava informaatio.

  • Ennen testiä työntekijä voi tarvittaessa täyttää testattavan kappaleen mitat, ja niitä voi muokata myös testin jälkeen virheen tapahtuessa
  • Materiaalintestauslaittetistoa on mahdollista ohjata korkean turvatason (SIL3) langattomalla kauko-ohjaimella
  • Testin jälkeen testin kulusta voi tallentaa muistiinpanot

Standardinmukainen raportointi

Raportit tehdyistä testeistä syntyvät helposti. ForceProofin mukana tulevat tarvittavat raporttipohjat, ja niitä voi suunnitella helposti lisää – esim. oman organisaation logo on helppo lisätä.

Monipuolinen testin suunnittelu

ForceProof:lla on mahdollista toteuttaa erityyppisiä materiaalitestejä monipuolisesti; esim. monipuolisesti määriteltävissä olevat staattiset, dynaamiset ja sekvenssitestit.

Monipuoliset testausmahdollisuudet

  • Dynaaminen-, staattinen-, sekvenssitestaus
  • Veto, puristus, taivutus
  • Muovi, kumi, tekstiilit, langat, kartonki, teräs, jne. – toteutetaan juuri tarvitsemanne testit!

Datan hallinta

  • Varmuuskopiointi ja arkistointi
  • Integraatio ulkoisiin järjestelmiin tulosten automatisoidun CSV-viennin avulla
  • Kuvaajien pistedatan vienti taulukkolaskentasovellukseen
  • Projektien piilottaminen/poisto