ForceProof-ohjelmistoperhe

in English
ForceProof-ohjelmistoperhe: monipuolinen ja selkeä ympäristö erilaisiin materiaalintestaustarpeisiin

Klikkailtava demo suoraan selaimessasi!

Demo on englanniksi. ForceProof on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, ja tarvittaessa muillakin kielillä.
Avaa demo! (toimii parhaiten kännykkää vähän isommilla ruuduilla)


Kuvia ForceProof:sta

Lisää kuvia…

ForceProof  Testerillä materiaalien testaus on selkeää, ja sovellus opastaa käyttäjän testausprosessin läpi. Raportit syntyvät helposti ja mittausarvot voi uudelleenlaskea Analyst-työkalulla. Testausmahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset ja datan hallinta sekä varmuuskopiointi on yksinkertaista ja turvallista.

Katso myös ForceProofin oma dokumentaatio, josta löytyy myös lisää kuvia.

ForceProof Tester linjalla tapahtuvaan testaukseen ilman erityistä teknistä koulutusta

Testien ajaminen sarjana on ForceProofissa helppoa, ja sovellus opastaa käyttäjän testausprosessin läpi. Näkyvillä on kerralla vain tarvittava informaatio.

 • Ennen testiä työntekijä voi tarvittaessa täyttää testattavan kappaleen mitat, ja niitä voi muokata myös testin jälkeen virheen tapahtuessa
 • Testin jälkeen testin kulusta voi tallentaa muistiinpanot
 • Tietokanta johon testit tallennetaan, on helposti arkistoitavissa tiedostoon. Sen sisältöä voi tarkastella vaikkapa yrityksen sisäverkossa olevilta koneilta
 • Manuaalinen ja automaattinen testikuvaajien skaalaus

Standardinmukainen raportointi

Raportit tehdyistä testeistä syntyvät helposti – sekä yhden, että monen kappaleen raportit. ForceProofin mukana tulevat tarvittavat raporttipohjat, ja niitä voi suunnitella helposti lisää – esim. oman organisaation logo on helppo lisätä.

Monipuolinen testin suunnittelu

ForceProof:lla on mahdollista toteuttaa erityyppisiä materiaalitestejä monipuolisesti; esim. monipuolisesti määriteltävissä olevat staattiset, dynaamiset ja sekvenssitestit.

Monipuoliset testausmahdollisuudet

 • Dynaaminen-, staattinen-, sekvenssitestaus
 • Veto, puristus, taivutus, kitka, hystereesi
 • Muovi, kumi, tekstiilit, langat, kartonki, teräs, jne. – toteutetaan juuri tarvitsemanne testit!

Datan hallinta

 • Varmuuskopiointi ja arkistointi
 • Integraatio ulkoisiin järjestelmiin tulosten automatisoidun CSV-viennin avulla
 • Kuvaajien pistedatan vienti taulukkolaskentasovellukseen
 • Projektien piilottaminen/poisto