Dynaaminen väsytystesti

Dynaamisessa testissä voidaan koekappaletta väsyttää siniaallon muotoisella voima- tai siirtymäkuormituksella. Testeissä voidaan käyttää myös muita aaltomuotoja riippuen koneen fyysisestä suorituskyvystä.

Tavallisesti dynaaminen testi kestää useita tuhansia kuormanvaihtoja ja ohjelmisto tallettaa tiedon minuutin välein, jos mittaustuloksissa on tapahtunut muutoksia. Dynaamisessa testissä talletetaan voiman ja siirtymän maksimit sekä kuormituksen sekä vasteen välinen vaihekulma.

Dynaaminen testi hystereesin määrittämiseksi

Hystereesin määritystestissä määritetään hystereesisilmukka, lasketaan silmukan sisään jäävä pinta-ala ja alemman hystereesikäyrän alle jäävä pinta-ala. Näistä voidaan määrittää materiaalin vaimennusominaisuudet.

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy