Työnkulku

Projektit

ForceProofissa testaus tapahtuu projekteissa. Projektille määritellään kaikki testin parametrit kuten testin nopeudet ja voimien raja-arvot, jne. Kun projekti on luotu, voi sen sisällä ajaa kappaleille testejä. Ennen jokaista testiä voidaan kyseisessä testissä käytettävän määrittää kappaleen mitat.

2016-09-26-14_36_23-tester-forceproof
ForceProof Testerin työkalupalkki

ForceProof-perheessä hyvänä nyrkkisääntönä toimii seuraava: Testausprosessi etenee vasemmalta oikealle. Työkalupalkissa aiemmin tehtävät asiat ovat tyypillisesti vasemmalla (projektin luonti ja muokkaus)

Tyypillinen työnkulku ForceProof:ia käytettäessä tapahtuu seuraavasti.

 1. Projektin luonti

2016-09-26-14_34_25-tester-forceproof

ForceProof Tester -ohjelmiston käynnistyttyä voidaan luoda uusi testausprojekti, tai avata olemassaolevan projekti. Uuden testausprojektin luomista varten avautuu määritystä ohjaava ikkuna.

2016-09-26-14_54_29-tester-forceproof

Voit muokata projektin tietoja ja asetusarvoja projektin luonnin jälkeen Asetusarvot-painiketta painamalla.

Katso myös: staattinen esimerkkiprojekti

 1. Testin valmistelu

Varmista, että kone on valmis käyttöön (ks. ForceProof:n turvallisuusominaisuudet). 2016-09-26-14_24_55-tester-forceproof

Mikäli seuraavan testattavan kappaleen mitat eivät ole samat kuin projektissa viimeksi testatun kappaleen mitat, aseta testattavan kappaleen mitat ForceProof Testerin Kappaleen tiedot -painikkeella.

Mikäli eri testikappaleilla on eri mitat, kappaleen mitat voi asettaa etukäteen. Kun projekti on luotu, testikappale asetettu koneeseen ja kone valmiina testiä varten, käyttäjä voi käynnistää testin. Testikappaleen mittoja ei voi enää muuttaa kun kyseisen kappaleen testi on ajettu.

Asemoi leuat

 1. Testin ajaminen

2016-09-26-14_43_52-tester-forceproof

Kun uusi projekti on luotu ForceProof:ssa, kone valmisteltu käyttöön ja kappale kiinnitetty leukoihin, voidaan testi käynnistää. Projektille valittu testityyppi määrää testin kulun.

2016-09-26-14_44_10-desktop Testin käynnistyttyä käynnistä-painike muuttuu tauko-painikkeeksi.

Mikäli testin aikana tapahtuu virhetilanne, ForceProof ilmoittaa käyttäjälle vian, ja virhetilanteen vakavuudesta riippuen ForceProof joko keskeyttää testin tai käyttäjä voi halutessaan tehdä sen (ks. ForceProof:n turvallisuusominaisuudet).

 1. Testin päättäminen

Testi voi päättyä eri syistä:

 • Projektille määritellyt kriteerit testin päättymiselle täyttyvät (ks. Uuden projektin luominen)
 • Testikappale katkeaa
 • Käyttäjä keskeyttää testin
 • Testi keskeytyy voima- tai asemarajalle

2016-09-26-14_46_36.png

Testin päätyttyä ForceProof kehottaa sinua asemoimaan leuat, ja näyttää lasketut testitulokset. Lisätietoja...

 • Testin ajamisen jälkeen kappaleen loppumittapituus voidaan mitata ja kyseisen testin kulusta kirjoittaa vapaamuotoisia huomioita.
 1. Raportin tuottaminen

  Kts.: Analyst

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy