Käyttöohjeet

Näillä ohjeilla opit kalibroimaan, testaamaan ja raportoimaan ForceProof-sovelluksilla.

forceproof-tester

Testaus tehdään Tester-sovelluksella. Testeriin sinulle on valmiiksi määritelty ne testityypit, joita haluat ajaa. Testerissä voit myös asemoida leuat.


forceproof-analyst Kun tarvitset raportin testeistäsi, käytä Analyst-sovellusta.

Jos haluat muokata raporttiasi, esim. lisätä logon raporttiisi, Report Designer auttaa muokkaamaan raporttimalleja.


forceproof-analyst ForceProof Configure mahdollistaa antureiden kalibroinnin ja lisäkenttien asetukset, joita voit käyttää projekteissasi lisätietojen tallentamiseen.

 

Näiden ohjeiden ajantasainen versio löytyy kulloinkin osoitteesta forceproof.com/docs. (Ohjeet toimitetaan myös offline-versiona ForceProof-sovelluksen mukana.)

© Copyright Scanrobot Oy & Fluxitek Oy